NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

Số tài khoản : 0831000067733
Họ và tên      : Nguyễn Văn Tín
Chi nhánh     :  Nam Định

Sau khi Quý khách hàng chuyển khoản xong, xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin đến số: 0817.29.2222 để thông báo.

Chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản và thông báo cho quý khách khi đã nhận được.